Alle berichten van Guus

Informatiebijeenkomsten over grensarbeid Nederland/België voor werkgevers, intermediairs en HR-medewerkers

In oktober 2015 houdt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) enkele informatiebijeenkomsten over grensarbeid in Nederland en België voor werkgevers, intermediairs en HR-medewerkers.

Voor wie zijn deze informatiebijeenkomsten bedoeld?

 • Nederlandse en Belgische bedrijven met medewerkers die wonen in het andere land
 • Nederlandse en Belgische bedrijven die medewerkers naar het andere land uitzenden en/of medewerkers in beide landen laten werken
 • Nederlandse werkgevers die actief zijn in de Belgische bouwsector (alleen de bijeenkomst op 19 oktober 2015)
 • intermediairs die in deze situaties advies geven of bemiddelen

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • sociale zekerheid
 • Nederlands en Belgisch arbeidsrecht
 • bijzondere wet- en regelgeving in de Belgische bouwsector (alleen de bijeenkomst op 19 oktober 2015)
 • belastingwetgeving

U kunt ook vragen stellen over uw persoonlijke situatie.

Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?

 • Terneuzen: vrijdagmiddag 9 oktober 2015
 • Hasselt (België): maandagmiddag 12 oktober 2015
 • Breda (voor de bouwsector): maandagmiddag 19 oktober 2015
 • Weert: vrijdagmiddag 23 oktober 2015
 • Breda: vrijdagmiddag 30 oktober 2015

De bijeenkomsten zijn van 13.30 tot 17.30 uur.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie leest u op de website van SVB/Bureau voor Belgische Zaken. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Valse e-mail in omloop

Wij waarschuwen u voor valse e-mails. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst en is ondertekend door Bob Mols of Peter Veld. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. In de valse e-mail wordt verzocht om een belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.

Hebt u de valse e-mail geopend en erop gereageerd? Neem dan contact op met valse-email@belastingdienst.nl. Met de informatie die u ons geeft, proberen wij te achterhalen welke websites de valse e-mail hebben verstuurd. Daarna kunnen wij de hosters van deze websites misschien vragen om ze uit de lucht te halen. Ook kijken wij of het mogelijk is om bij de politie aangifte te doen van fraude.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.

De valse e-mail bevat de volgende tekst, het bedrag en het betalingskenmerk kunnen afwijken:

Van: Belastingdienst [mailto:belastingaangifte@belastingdienst.nl]
Onderwerp: [SPAM]Belastingaangifte 2014

Geachte heer/mevrouw,

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014. Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. Het huidige openstaande saldo bedraagt € 113,48. U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die vandaag per post is verstuurd.
Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het opstaande bedrag van € 113,48 te betalen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0665 0094 45 ten name van “Belastingdienst” onder vermelding van “betalingskenmerk: BTW04082015”.

Wij willen u erop wijzen dat, bij het uitblijven van de betaling, wij € 10,- kosten in rekening zullen brengen. U loopt verder het risico dat wij voor het verdere aanmaningstraject volgens de “Wet Incasso Kosten” 15% over het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- aan kosten in rekening zullen brengen. Betaal uw rekening gelden op tijd en voorkom extra kosten!

Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bob Mols
Directeur Belastingdienst

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Na een overlijden

Als een dierbare overlijdt, breekt een verdrietige periode aan. Tegelijk komt er veel op u af. Er moet veel geregeld worden. Dan is het prettig als u belastingzaken zo soepel mogelijk kunt afhandelen.

De pagina Na een overlijden helpt u daarbij. Bijvoorbeeld bij het doen van belastingaangifte voor de overledene. U krijgt gerichte informatie, op basis van uw situatie. Hebt u een erfenis gekregen? Moet u dan belasting betalen of niet? Dankzij een handige checklist komt u er snel achter wat u moet regelen.

Ook leest u op ‘Na een overlijden’ wat er gebeurt met de toeslagen van de overledene. Zo weet u waar u aan toe bent.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Uitbetalingen stoppen na 1 juli als u geen rekeningnummer doorgeeft

Ontvangt u een toeslag, een teruggaaf inkomstenbelasting of teruggaaf bijdrage Zvw? Wij stoppen uitbetalingen vanaf 1 juli 2015 als wij niet kunnen vaststellen dat het rekeningnummer op uw naam staat.

Hebben wij nog geen rekeningnummer dat op uw naam staat? Dan hebt u van ons een brief gekregen om een rekeningnummer door te geven. Hebt u dat nog niet gedaan? Doe dat dan meteen.

Hoe geeft u een rekeningnummer door?

Dat kan op verschillende manieren. Kijk voor alle mogelijkheden op rekeningnummer doorgeven of wijzigen.

1 rekeningnummer voor uitbetalingen

Vanaf 1 december 2013 moeten wij uitbetalingen op 1 rekeningnummer doen. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. Een bedrag dat voor u bestemd is, maken we voortaan alleen nog over op een rekening die op uw naam staat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Voorschot bijdrage Zvw over 2015

In juli 2015 betalen wij een voorschot uit op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die te veel wordt ingehouden in 2015.

U kunt zelf een voorschot aanvragen, wijzigen of terugbetalen.

Voorschot aanvragen

U ontvangt alleen een voorschot als de teruggaaf van uw bijdrage Zvw over 2015 minimaal € 100 is. Ontvangt u geen voorschot, maar denkt u dat u daar wel recht op hebt? Vraag dan zelf een voorschot aan met het formulier ‘Verzoek voorschot’.

Voorschot controleren

Ontvangt u een voorschot bijdrage Zvw over 2015? Controleer dan of het juist is. Wij gaan uit van de gegevens over uw inkomen in 2014. In de volgende situaties is uw voorschot waarschijnlijk niet juist:

 • Uw inkomen in 2015 is hoger of lager dan in 2014.
 • U hebt in 2015 meer of minder werkgevers dan in 2014.
 • U hebt in 2015 meer of minder uitkeringsinstanties dan in 2014.

Controleer ook of u nog voldoet aan de voorwaarden om een voorschot te ontvangen.

Voorschot wijzigen of terugbetalen

Is uw voorschot te hoog of te laag? Vraag ons dan om het bedrag van uw voorschot aan te passen met het formulier ‘Verzoek wijzigen voorschot Zvw’. Of geef aan ons door dat u het voorschot wilt terugbetalen met het formulier ‘Verzoek geen voorschot of terugbetalen voorschot’.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather