Belastingadviseur

Een belastingadviseur of fiscalist is een deskundige op het gebied van belastingen, die mensen en bedrijven adviseert met betrekking tot belastingen, en in veel gevallen ook hun belastingaangiften verzorgt. In het uiterste geval staat hij zijn klanten ook terzijde bij procedures voor de belastingkamer van de rechtbank, het Gerechtshof, de Hoge Raad der Nederlanden of het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Belastingadviseurs hebben meestal een fiscaal-juridische of fiscaal-economische achtergrond en werken veelal nauw samen met accountants of advocaten.

Nederland

In Nederland is de belastingadviseur in tegenstelling tot de advocaat geen beschermd beroep. Iedereen kan bij wijze van spreken een belastingadviespraktijk beginnen. Niettemin zijn veel adviseurs lid van beroepsorganisaties:

Belastingadviseurs:

 • Register Belastingadviseurs (RB)
 • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Administrateurs:

 • Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)

Accountants (wettelijk gereguleerde instituten):

 • Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)
 • Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten] (NOVAA)

Accountants (niet wettelijk gereguleerde instituten):

 • Nationaal Instituut Belasting- en Bedrijfsadviseurs (NIBA)
 • Samenwerkende Registeraccountants en accountants-adminstratieconsulenten (SRA)
 • Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB)

Ook FNV Belastingservice verstrekt fiscaal advies tijdens het opstellen van de aangiften voor de leden van de aangesloten vakbonden. Dat beperkt zich echter meestal tot de onderwerpen die in de aangifte aan de orde komen. FNV Belastingservice is veruit de grootste belastingadviseur van Nederland, met jaarlijks zo’n 350.000 aangiften.

Onderwijs

Belastingadviseurs worden op verschillende niveaus opgeleid:

 • Mbo: boekhouding en bedrijfsadministratie
 • Hbo: fiscale economie, accountancy en bedrijfseconomie
 • Wo: fiscale economie, fiscaal recht, accountancy en bedrijfseconomie

Na het voltooien van een opleiding op hbo-niveau stromen hbo-bachelors vaak door naar het wo. Na het voltooïen van hbo en/of wo voltooïen belastingadviseurs ook vaak een opleiding via het College Belastingadviseurs/de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs en/of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Belastingadviseurs zijn ook veelal gevestigd als accountant.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather